Kandidaat nr. 898

Pille Tsopp-Pagan

Tartu linn

Pikaajalise kogemusega juhina inimõiguste eest seisja Pille on viimase kaheksa aasta jooksul oma hoolealuste õiguste valvurina osalenud tegevuste ja seaduste koostamise juures riigi tasandil. Kogukonda panustab ta läbi naiste tugikeskuse tegevuse, olles koos oma tiimiga perevägivalla teema hinnatuimad spetsialistid Eestis. Teades, et ratast pole vaja uuesti ja uuesti leiutada, on ta otsinud töö paremaks muutmiseks teadmisi Eestist väljaspool. Rahvusvaheliste projektide ja lektorite Eestisse toomine on tähtis-teiste kogemuste kaudu saame hädasolijate aitamiseks paremaid töövõtteid ja -vahendeid.

Euroopa Naised Vägivalla Vastu katusorganisatsioon pidas tema tegevust oluliseks, määrates ta oma presidendiks. Esmakordselt kandideerima ajendas soov sotsiaalvaldkonnas midagi päriselt ära teha. Avalikult, ausalt, jätkusuutlikult ja debateerides. See vähene ressurss, mis jaotub, tuleb jagada targalt ja säästlikult, hoolitsedes selle eest, et üheski ses valdkonnas olevas lõigus kvaliteet ei langeks, olemasolev hea energia saaks tunnustatud ja kasutatud, spetsialistide eest oleks hoolitsetud ning tegevuste efektiivsus ikkagi tagatud. Igas sotsiaaltegevuse lõigus peab olema kõige tähtsam inimene-see, kelle jaoks me töötame.