Kandidaat nr. 880

Marju Mäger

Järva- ja Viljandimaa

Tartu Ülikooli õppejõud

Marju töötab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias strateegilise juhtimise ja kultuurikorralduse õppejõuna. Õpingud viisid teda peale kultuurimänedžeri ja koorijuhtimise eriala lõpetamist Münsteri Ülikooli Saksamaale, kus ta õppis poliitikateadust ja oli hiljem Berliinis Saksamaa parlamendi juures praktikal.

Seni on ta poliitikas osalenud kohalikul tasandil, aastatel 2013 – 2017 oli Abja vallavolikogu liige ja täna Mulgi vallavolikogu kultuurikomisjoni liige. Marju väärtustab maal elamist ja usub, et tänu nutikatele lahendustele on võimalik linnastumine peatada ja see protsess ehk isegi ümber pöörata.