Kandidaat nr. 832

Marek Karm

Tallinn (Mustamäe ja Nõmme)

Ruumiandmespetsialist

Marek Karm on 28 aastane ja töötab Maa-ametis ruumiandmete peaspetsialistina. Lisaks põhitööle teeb ta kartograafilisi töid mikroettevõtjana ning korraldab orienteerumispäevakuid. Koolitee 12 aastat möödus tal Tallinna Reaalkoolis ning bakalaureuse ja magistrikraadi omandas Tartu Ülikoolis geograafia erialal. Geograafina oskab ta tajuda inimtegevust ja loodusprotsesse asukohapõhiselt ning näha nendevahelisi seoseid – rahvastik, transport, keskkonnamõjud, loodushoid jne. Nooruses osales ta skaudiringis, kus omandas mitmesuguseid teadmisi ja olulisi väärtushinnanguid. Marek tegeleb aktiivselt spordiga – jalgrattaorienteerumises esindab ta tiitlivõistlustel Eesti koondist. Sportimine on talle õpetanud eesmärkide seadmist ning nende täitmist. Terves kehas terve vaim!