Kristina Kallas

haridustöötaja (doktorikraad)

Kristina Kallas on hariduse ja lõimumisvaldkonna asjatundja ning Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor. Ta on olnud ka Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige, OSCE konsultant Moldova valitsuse integratsioonibüroo juures integratsiooniprogrammi elluviimises ja Kõrgõsztani presideni administratsiooni juures integratsiooniprogrammi hindamise läbiviimises. Ühtlasi osalenud OSCE valimisvaatlusmissioonidel Ukrainas.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal, omandanud samal erialal magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis ja doktorikraadi riigiteadustes Tartu Ülioolis. Kristina Kallas on arvukate teaduspublikatsioonidega autoriks ja kaasautoriks ning mitmete teadustööde juhendaja.

Kristina Kallas on Integratsiooni ja Migratsiooni sihtasutuse “Meie Inimesed” nõukogu esimees ning lõimumisteemade eestkõneleja ja ühiskondlike debattide algataja.