Kandidaat nr. 900

Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu linn

Kadri H-Kikkatalo on töötanud meditsiinis alates hooldusõest kuni arstikutseni, kuid viisteist aastat tegelenud teaduse- ja õpetustööga Tartu Ülikoolis. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on olnud naiste ja immuunsüsteemi haigused ning naiste ja meeste laste saamise probleemid, mis valdkonnas olnud aktiivne teadusartiklite kirjutaja. Viimastel aastatel on enam huvi tundnud tervishoiu korralduse vastu Eestis ja käesolevast aastast asus juhtima Eesti Haigekassas analüütika osakonda. Lisaks meditsiinile on Kadri läbi isikliku elu olnud seotud puuete laste tervise ja sotsiaalvaldkonna probleemidega. Kadri on seadnud endale eesmärgi töötada selle nimel, et meie meditsiini- ja sotsiaalkaitse valdkonnad saaksid kaasajastatud lähtuvalt inimese vajadustest, kasutades ära andmeid, IT lahendusi ning seniseid kogemusi.