Kandidaat nr. 888

Kadi Ploom

Jõgeva- ja Tartumaa (va. Tartu linn)

Kadi on sündinud 1988 aastal Tartus. Kooliteed alustas Tartu Karlova koolis ja edasi viis elu Valgamaale, kus sai lõpetatud Tsirguliina Keskkool. Juba Valgamaal elades hoidis hing ikka Tartu poole, kus sai õpitud Tartu Kutsehariduskeskuse turismikorralduse erialal. Turismialased õpingud jätkusid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. 4 aastat arendas ja turundus ta Valgamaad.  Viis aastat tagasi tõi elu ta uuesti Tartumaale, et hakata vedama Peipsimaa piirkonna arengut, millesse ta on pannud kogu on jõu ja energiaga.

Oma töös on Kadi kokku puutunud Peipsimaa sihtkoha arendamise, turundamise ja juhtimisega. Kadi on juhtinud erinevaid projekte nii siseriiklikul – kui rahvusvahelisel tasandil. Piirkonna arendamisel on olulisel kohal hea koostöö ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega, nende toetamine ning piirkonna muutmine atraktiivseks turismisihtkohaks.  Kadi soov on muuta Eesti rahvusvaheliselt tuntuks – , nutikaks –  ja heade ühendustega riigiks!