Kandidaat nr. 843

Joel Jesse

Harju- (va. Tallinn) ja Raplamaa

Regionaal- ja transpordivaldkonna ekspert

Joel Jesse on pärit Tallinnast, lõpetanud transpordi ja logistika eriala. Ta on 10 aastat tegelenud Harju maakonna tasakaalustatud arengukavandamise ja ruumilise planeerimisega, nt Harju maakonna arengustrateegia 2035+ ja maakonnaplaneering 2030+, Rail Baltic raudtee asukohavalik, Tallinn-Helsingi tunneli uuringud. Ühtlasi omab töökogemust ettevõtlusvaldkonnas. Joel Jesse soovib, et Eesti arengueesmärgid ning ruumiline planeerimine oleks pikaajaline, läbi mille saame kujundada endale kvaliteetse ja inimeste soovidega arvestava elukeskkonna, kus oleks hea elada nii meil kui ka tulevastel põlvedel. Tema jaoks olulised märksõnad – kvaliteetne haridus ning kiired ja mugavad ühendused.