Kandidaat nr. 852

Jaak Raie

Harju- (va. Tallinn) ja Raplamaa

Jaak on inimeste juht – soe, sõbralik, kaasamõtlev ja -töötav. Tema teadmised avalikust sektorist, spordimehelik aktiivsus ja erinevate kogemustega rikastatud tööelu annavad ühiskondliku elu edendamiseks väga vajaliku praktilise aluse. Kogukondade rolli Eesti elu edendamisel peab ta ülitähtsaks, sarnaselt ka pidevat arengut ja innovatsiooni. Viimased on olulised nii iga üksikisiku kui erineva suurusega koosluste – perekonnad, kool, meeskond, linn ja riik – juures. Just avatus, kompetentsus ja meeskonnatöö aitavad Eestit edasi nii täna kui homme!