Kandidaat nr. 901

Ismail Mirzojev

Tartu linn

Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilaskogu esimees

Iseloomustus

Kutseõpetaja, õppetöö ja koostööprojektide edendaja, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilaskogu esimees ning noor isa. Ismail on põline Tartlane ja oma õpinguid alustanud Tartu Kunstigümnaasiumis. Teed viisid aga noore poisi välismaale ning tema õppetöö jätkus Aserbaidžaanis. Avardanud enda silmaringi ja kinnistanud võõrkeeli, tänu millele valdab tänaseks viite erinevat keelt, naases ta tagasi Eestimaale. Ta otsustas alustada õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Hiljem asus õppima Tartu Kutsehariduskeskuses autotehniku erialal. Paistnud silma kooli juhtkonnale edukate tulemuste, kooli esindamisega ning välisprojektides osalemisega, pakuti talle võimalust asuda aga ise kutseõpetajaks. Teotahteline ja avatud meel on Ismailile äärmiselt loomulikud ning ta otsustas pakkumise vastu võtta. Lisaks asus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituuti ennast õpetajana täiendama. Muuhulgas liitus üliõpilaskoguga, kus osutus valitus esimehe kohale. Vahepealse perioodi jooksul toimus ka väga õnnis sündmus ja Ismail sai pisitütre isaks. Suure aktivistina astus ka erakond Eesti 200 ridadesse, sooviga edendada Eesti haridusmaastikut.