Kandidaat nr. 812

Grigore-Kalev Stoicescu

Tallinn (Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita)

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

Suursaadik, kaitsevaldkonna ekspert ja julgeolekupoliitika teadur. Töötas 1990-ndatel aastatel Välisministeeriumis, sealhulgas suursaadikuna OSCE-s ning USA-s ja Kanadas. 2000-ndatel aastatel arendas tihedat kaitsealast koostööd Eesti ja Prantsusmaa vahel. RKK teadurina pühendub Venemaa, regionaalse julgeoleku ning NATO-ga seotud küsimustele.