Kandidaat nr. 825

Erik Vest

Tallinn (Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita)

Arendusjuht

Kolme lapse isa Erik Vesti teatakse kui Pirita linnaosa kogukonna vedurit, kes enam kui tosin aastat on seisnud Pirita elanike eest erinevates elukeskkonda, ühistransporti ja liikumisvõimalusi puudutavates teemades. Aastatepikkuse aktiivse tegevuse ja kogukonna usalduse eest tunnustati Erikut 2017 aastal Pirita Aasta Inimese tiitliga. 1995 aastal omandas Erik Tallinna Pedagoogikaülikoolis kõrghariduse kehalise kasvatuse õpetaja erialal. Sportimine ja spordi edendamine on talle südamelähedane siiani. Juba kaheksa aastat on tema korraldamisel toimunud Pirita sügisjooks. 2012 aastal omandas Erik magistrikraadi Tallinna Ülikoolis Linnakorralduse erialal. Töötades ligi viis aastat Viimsi vallavalitsuses keskkonna- ja planeerimisameti juhatajana mõistis ta kui tähtis on tasakaalustatud areng. Hea elukeskkond ei koosne ainult elamutest, vaid olulised on ka ümbritsev loodus, kvaliteetset haridust pakkuvad kodulähedased koolid, laste loovust suunavad lasteaiad, mugav ning kiire ühistransport ning kodulähedased liikumisvõimalused. Hea elukeskkonna ja looduse säilimise eest on vaja seista ja teha tarku otsuseid. Selle eest ka Erik seisab.