Kandidaat nr. 835

Eduard Finagin

Tallinn (Mustamäe ja Nõmme)

IT juht

Sündinud Võrus, lõpetas Tartu Ülikooli füüsiku eriala. 10 aastat hea meelega töötas õpetajana koolis. Tänaseks juba üle 13.aasta on töötanud IT Juhina ühes kuulsas Eesti toiduainetööstuses. Eesti on tema isamaa, aga kõik need aastad ta tundis, et isamaa suhtub erinevalt oma lastesse. Ta arvab, et ei saa lõpmatuseni otsida vabandusi minevikust, olukorraga leppida ja tuleviku suhtes silmi kinni pigistada. Ei tohi, et õigete majanduslike ja sotsiaalsete otsuste vastuvõtmist segaksid ajaloolised- või rahvusküsimused. Me ei muuda ajalugu aga veel on võimalik luua tingimused, et meie lapsed elaksid uues ühiskonnas, uute suhetega õitsengu teel. Et kõik elaks riigis, mis tingimusteta armastab ja võtab vastu kõiki oma lapsi, ajalukku tagasi vaatamata. Eestis sündinutel pole teist Isamaad ja Isamaal pole teisi poegi ja tütreid. Ei tohi korrata piibellikku viga, ei tohi selja taha vaadata, et soolasambaks mitte muutuda. Peamiste prioriteetidena poliitikas näeb kõikidega ühiseid huve: kvaliteetne haridussüsteem, kindel sotsiaalkaitse ja meditsiinisüsteem, inimväärsed töötingimused, võrdne ja austav suhtumine riigi kõikidesse elanikesse. Me kõik oleme head elu väärt.