Kandidaat nr. 907

Are Selge

Võru-, Valga- ja Põlvamaa

Põllumajandusettevõtte juht ja õppejõud

Aastaid tegutsenud Eesti põllu- ja maamajanduse arendamise nimel. Seda nii üliõpilasi õpetades ja neid motiveerides maale tööle asuma, kui ka reaalses põllumajanduses teooriat praktikaga ühendades. On seda meelt, et mõlemas vallas on meil Eestis veel palju ära teha. Maaelu maine kujundamine on eelkõige meie, maarahva, endi kätes. Efektiivne ja loodushoidlik maal majandamine samuti. Ülikooli(de) veel sisulisem kaasamine Eesti maaelu kujundamisesse, saab olema meie tugevuseks.