Kandidaat nr. 861

Annes Naan

Lääne-Virumaa

Õpetaja

Annes Naan on sündinud Rakveres, tema lapsepõlv ja noorus möödusid Lääne-Virumaal. Ta õppis Võsu Koolis ja Rakvere Gümnaasiumis. Haridustee jätkus Tallinna Tehnikaülikoolis, tal on mehaanikainseneri magistridiplom. Aastatel 1982-2010 elas ja töötas ta Tallinnas – õpetajana ja õppeala juhina tehnikumis, tippjuhina erinevates ettevõtetes. 2010 aastal sidus Annes ennast uuesti Lääne-Virumaaga, asudes tööle vee-ettevõtte juhina Vihula valda. 2013 aastal osales ta kohalikel valimistel ja temast sai Vihula vallavanem. Tema juhtimisel sai vallas lõpule viidud paljud, juba pikki aastaid plaanitud investeerimisprojektid. Kõigis tema tegemistes on põhimõte – tuleb leida võimalusi edasiminekuks, mitte otsida põhjendusi tegematajätmistele. Mittemidagitegemine või asendustegevuste otsimine on mugav nii omavalitsuse kui ka riigi tasandil. Tihti on tema tehtud otsused olnud kellelegi valusad, kuid ta on alati järginud mõtet: täna tehtud otsus on alati parem kui teadmatusse edasilükatud otsus. Pärast Vihula ja Haljala valdade ühinemist töötab Annes Rakvere Ametikoolis õpetajana, on Haljala Vallavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees. Ta on abielus, tal on viis last ja ta on ka juba vanaisa.