Kandidaat nr. 886

Aleksandr Širokov

Jõgeva- ja Tartumaa (va. Tartu linn)

Peipsiääre Vallavanem

Aleksandr Širokov sündis Tartu linnas 1978. a, lõpetas Tartu 4. keskkooli 1996. a ja TÜ majandusteaduskonna ettevõttemajanduse eriala bakalaureuse õppe 2000. a. Kuni 2013. a tegutses erasektoris. Märgates, et tema kodukant vajab kiiret arengusüsti ja täielikku juhtimissüsteemi muutmist, otsustas kandideerida 2013. a vallavolikokku. 2013. a valiti teda Peipsiääre valla vallavanemaks. Alates 2013. a on Väike-Kolkja Vanausuliste Koguduse juhatuse esimees. Peipsiääre vallavanema ametisse astumisel nimetati teda Sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus nõukogu liikmeks ja valla esindajaks 2014. aastal ja ta jätkab seal käesoleva hetkeni nõukogu esimehena. Kandideeris Riigikokku 2015. aasta valimistel ja kogus 1137 häält. Alates suvest 2017 kuni oktoobrikuu 2017 valimisteni juhtis kahte omavalitsust – Kallaste linna ja Peipsiääre valda. Alates 1. jaanuarist 2018 juhib viie omavalitsuse ühinemise teel moodustunud ühtset Peipsiääre valda. Aleksandr võttis selle väljakutse täie tõsiduse ja vastutustundega ning kuna jõudu, energiat ja tahtmist jagub, otsustas panustada ka terve Tartu ja Jõgevamaa piirkonda, kandideerides 2019. a Riigikokku.