Eesti 200 plaan kohaliku elu edendamiseks

Praegune olukord nii riigis, kohalikes omavalitsustes kui ka enamikes valdkondades ei rahulda suurt hulka Eesti inimesi. Rahul ei saa olla parlamendi tööga, mis ei otsusta enam suurt midagi ega valitsuse tööga, mis teeb otsuseid liiga hilja või jätab sootuks tegemata. Rahul ei saa olla korruptsiooniga kohalikus omavalitsuses. Rahul ei saa olla mugandumisega ega kohatise sihitu rapsimisega. Me ei saa rahul olla sellega, et õpetajate puudus koolides viib hariduse kvaliteedi alla, et väljaspool Tallinnat on elu vaesem ja vähem võimalusi pakkuv.

Eesti vajab muutust, muutust nii mõtlemises kui ka tegutsemissihtides. Me peame võtma eesmärgiks sellise riigi, kus inimestel on kõikjal Eestis hea elada. Me tahame, et Eesti oleks väike ja nutikas digiriik, kus iga inimese vajadustest lähtuvad personaalsed teenused oleksid olemas just seal, kus neid vajatakse. Igal pool Eestis peab inimestel olema vabadus ja võimalus:

 • töötada või tegeleda ettevõtlusega
 • elada loodussõbralikult
 • elada tervislikult ja turvaliselt
 • luua pere ja tagada lastele hea haridus
 • liikuda ja olla ühendatud
 • osaleda kogukonna elus

Eesti 200 eesmärk on Eesti, kus inimeste elukoht ei määra nende elukvaliteeti. Nutikas ja personaalses riigis on kõik tähtsad teenused inimestele kättesaadavad just seal, kus neid vajatakse. Kõigil on vabadus ja võimalus elada hästi, turvaliselt ning puhtas elukeskkonnas.

 1. Tööta või ole ettevõtja

  Sul peab olema võimalus leida hästi tasustatud töö või tegeleda ettevõtlusega oma kodu lähedal. Eesti 200 prioriteet on hästi tasustatud töökohad ja toetav ettevõtluskeskkond igas Eesti paigas.

 2. Ela loodusega tasakaalus

  Sul ja Sinu lastel peab olema võimalus elada puhtas Eestis, kus hoitakse loodust ja elukeskkonda. Eesti 200 võtab fookusesse rohepöörde elluviimise igas omavalitsuses.

 3. Ela tervislikult ja turvaliselt

  Sul peab olema hea ligipääs arstiabile, hooldusteenustele, tervise edendamisele ja spordivõimalustele. Eesti 200 tagab kõigile personaalsed teenused ning liikumis- ja sportimisvõimalused igas vallas.

 4. Loo pere

  Sul peab olema turvatunne luua pere seal, kus Sina soovid. Eesti 200 tagab peresid toetava elukeskkonna ning kodulähedased lasteaia- ja koolikohad kõikjal Eestis.

 5. Liigu ja ole ühendatud transpordivõrku

  Sa pead saama mugavalt liikuda oma kodukohas ja kiirelt ükskõik millisesse Eesti punkti. Eesti 200 tagab head transpordiühendused nii kohalikult kui üleriigiliselt ning kõikjal kiire interneti.

 6. Osale kogukonna elus

  Sa pead saama osaleda oma kohaliku elu arendamisel. Eesti 200 toetab rahvaküsitluste läbiviimist kogukonnale olulistel teemadel, on vastu liigsele bürokraatiale ja JOKK-skeemitamisele ning rakendab null-tolerantsi korruptsiooni suhtes.