• Eesti ainuvõimalik kaitsestrateegia on laiapõhjaline riigikaitse. Selle tegelikuks muutmiseks koondame sisejulgeoleku ja kaitsejõud ühise juhtimise alla.
  • Ütleme välja, et Eesti välispoliitikal on kaks eesmärki – liitlassuhted ja Eesti majanduse edendamine ning kujundame sellele vastavalt ümber meie välisteenistuse.
  • Me kuulume Euroopasse ja me usume, et Eesti suudab Euroopa Liitu paremaks muuta läbi aktiivse tegevuse ning eeskuju näitamise. Ka meie vastutame Euroopa tuleviku eest.
  • Meie nägemuses ei ole massimmigratsioon ei Eestile ega Euroopale jõukohane. Eesti saab anda oma panuse välisabi kaudu neis riikides, kus meie kogemusi vajatakse.