1.

  • Eestis on täna 79+1 erineva kvaliteediga koolivõrku. Meie loome Eestile ühe, tervikliku koolivõrgu, mis tagab igas Eesti nurgas hea hariduse. Meie jaoks algab haridus lasteaiast.
  • Anname koolipidamise KOV-idelt kogukonnale ja lapsevanematele. Riik tagab ühtse koolivõrgu, rahastuse ja kvaliteedi. Kaotame hariduses „postiindeksi loterii“.
  • Loome piirideta hariduse omandamise protsessi ja võimalused läbi kogu inimese elukaare – Eestit katab hariduskonsortsiumide võrgustik, millesse on lõimitud kõikide tasandite haridusasutused lasteaiast ülikoolini ja ettevõtted ning kogukondlikud organisatsioonid. Hariduskonsortsiumite eesmärk on parim tugev haridus üle Eesti ja haridusinnovatsiooni loomine.
  • Paneme kõik Eesti lapsed õppima ühtsesse Eesti kooli sõltumata nende kodusest keelest. Eesti koolis käib õpe eesti keeles, kuid muu kodukeelega lastel on võimalus õppida ja arendada ka oma emakeelt.

2.

  • Läbi hariduskonsortsiumite põimime kutsehariduse ja ettevõtluse läbi selliselt, et õpe oleks töökohapõhine. Oleme valmis kutseharidussüsteemi erastama.
  • Eesti teadus on Eesti maavara – seda tuleb “kaevandada” sellesse investeerides ja seda rakendades kõrghariduse arendamiseks. Ehitame üles maailma tippteadusel põhineva kõrghariduse ekspordi selliselt, et juba viie aasta pärast oleksid Eesti ülikoolid atraktiivsed globaalsetele talentidele, kes on valmis siia õppima tulema tasu eest.
  • Järgmise viie aasta jooksul kahekordistame teaduse ja hariduse finantseerimise ning tõstame õpetajate, õppejõudude ning teadurite sissetulekud sellisele tasemele, et neile ametitele oleks Eesti ühiskonnas eluterve konkurents. Oleme valmis nende reforme finantseerima läbi riiklike võlakirjade.