Lauri Hussar on endine ERR-i ajakirjanik ja Postimehe peatoimetaja

 

On aasta 2011. Rahvusringhäälingu nõukokku valitud keskerakondlane Priit Toobal nõuab ERR-ilt tasakaaluuringu tellimist, mis peale poliitilise, vaatleks ka regionaalset ja soolist tasakaalu programmides. Kaht viimast nõutakse vaid moepärast. Erakonna peamiseks huviks on poliitilise tasakaalustatuse osas pidepunktide leidmine, et saaks kinnitust Keskerakonna liidrite väited ERR-i poliitilise kallutatuse kohta. Selle kõrval on erakonna juhid meediamaastikku laiemalt nimetanud üheselt parempoolseks meediaks. Kui esialgu peeti uuringu tellimist mõttetuks, siis viimaks kandis Keskerakonna veenmistöö vilja. Uuring tellitakse aastal 2014, kuid soovitud viiteid kallutatusele selles ei ole. See paneb Toobali enda kallutatult esitama uuringutulemusi, kuid ERR-i uuringujuhi kiire sekkumise tõttu lükatakse need faktid ümber. See ei takista Keskerakonda ja selle esimeest Edgar Savisaart jätkuvalt rääkimast Eesti parempoolsest meediast ja selle kallutatusest. 

Toobali näide on vaid üks paljudest, mille puhul me oleme näinud ERR-i nõukogu liikmete soovi, seada kahtluse alla ringhäälinguorganisatsiooni usaldusväärsust, kuigi kõik küsitlused läbi aastate on nii enne kui pärast seda näidanud ERR-i kui üht Eesti kõige usaldusväärsemat institutsiooni. 

On aasta 2006. Reformierakonna, Rahvaliidu ja Keskerakonna valitsuse pool ette valmistatuna jõuab Riigikogu menetlusse eelnõu, mis näeb ette ringhäälingunõukogu moodustamise ainult poliitikutest ning seaduse tekstis puudub viide rahvusringhäälingu tegevjuhtkonna sõltumatusele. Vaid avalikkuse tugeva vastuseisu tõttu jätab riigikogu valitsuse ettepaneku arvestamata ning näeb lisaks poliitikutele RHN-is jätkuvalt nelja eksperti. 

ERR nõukogu koosolekutel toimunu on alatasa pälvinud kuluaarides teravat kriitikat. Ühe endise ringhäälingujuhi hinnangul kulub 80 protsenti ajast Toompea arvete klaarimisele ja erakonnapoliitika kajastuste ja nende tasakaalustatuse üle arutlemisele. Ringhäälingunõukogu ligi 25 aastase aja jooksul on reeglina  nõukogu otsustes valitsenud tasakaal, mistõttu on siiani vaatamata lakkamatule poliitkemplusele kaitstud nii sõltumatus kui mitmekülgsus. See on lubanud ERR-il kasvada ka tugevaks meediaorganisatasiooniks, mida rahvas usaldab. 

On aasta 2020. Poliitilise lehmakauplemise tulemusena valitakse ERR-i nõukogu kolmele vabanenud kohale vaid valitsuskoalitsiooni erakondade poolt esitatud kandidaadid. Nii mõnegi kompetents ERR-i osas seatakse avalikkuses tõsise kahtluse alla, samas praakis Riigikogu välja mitmed vaieldamatuid meedia- ja ringhäälingueksperte. Märkimisväärne on ka see, et valitsusparteide mõju ei ole ole nõukogus olnud kunagi nii suur, küündides nüüd 2/3-ni nõukogu kohtadest. Mitmed tänase nõukogu liikmed on oma varasemates väljaütlemistes süüdistanud ajakirjandust tugevas vasakpoolsuses ning EKRE fraktsiooni esindaja arvates vohab ETV-s proletaarne  räuskamiskultuur. Mis teha kui peegel ei meeldi, nii nagu see oli probleemiks ka Toobalile ja tema erakonnale, ainult et parempoolsusest on süüdistustes saanud nüüd vasakpoolsus. Millega on need määrtlused põhjendatud, seda muidugi süüdistajad selgitada ei oska, nii nagu ei osata ka öelda, kuidas vaid paari aastaga on sildistav hinnang liikunud ühest äärmusest teise. 

Täna on ERR tugev ja sõltumatu meediaorganisatsioon, kuid meil peab olema kindlus, et see jääb nii ka tulevikus. Arvestades viimast praktikat on Riigikogu komisjonis rinhäälinguekspertide valimise klausel muutunud ülimalt küsitavaks. Siit edasi ERR-i töö mõjutamise suunas on vaid ainult üksainus samm, sest suure häälteülekaaluga saaks valitsuse mõjutusel kinnitada ametisse uue ringhäälingujuhi, lihthäälteenamusega kontrollida aga igapäevaselt otsustamist vajavaid küsimusi. See ei ole kuidagi kooskõlas ERR-i seaduse ja selle mõttega. Selleks, et me ei liiguks võimude poolt kontrollitud vaikiva ajastu suunas tuleb Riigikogu täiskogul kultuurikomisjoni otsus kinnitamata jätta ning alustada läbipaistvat demokraatlikku protsessi ekspertide leidmiseks rahvusringhäälingu nõukogusse.