Annetused ja juhatuse liikmemaksud

Leiame, et erakonnad peavad olema kõige läbipaistvamad organisatsioonid, sest usaldus meie vastu on meie kapital ja ka üks Eesti demokraatia alustalasid. Me peame olema ja näima usaldusväärsed. Me ei taha, et ühiskond vaidleks selle üle, kuidas meie üle kõige efektiivsemalt kontrolli teostada. See, kes erakonda rahastavad ja kuidas erakond maksumaksja raha kulutab, on üks olulisemaid erakonna usaldusväärsuse näitajaid. Sellepärast otsustasime, et avalikustame oma tulud jooksvalt oma kodulehel, teile kõigile lihtsasti kättesaadavas vormis. Lisame uue info igal nädalal.

2020