Valgevene rahvalt on taas varastatud tulevik. Eesti 200 mõistab hukka Valgevene 9. augustil toimunud presidendivalimistel aset leidnud võltsimised ja loodud takistused oma hääle andmiseks ning nõuab Eesti valitsuselt jõulisemaid samme Valgevene kodanike toetamiseks ja vägivalla lõpetamiseks. Valgevene demokraatia ei ole ainult valgevenelaste asi.

„Valgevene kodanikud kasutasid eile oma kodanikuõigust ja valisid presidenti, kuid kahjuks ei saa me kunagi teada, milline on tegelikult valgevenelaste tahe. Seekordsetel valimisel näitasid Valgevene inimesed enneolematut poliitilist aktiivsust vabade valimiste ja demokraatia nimel. Seetõttu me peame oluliselt jõulisemalt hukka mõistma ajakirjanike, opositsioonipoliitikute ja meeleavaldajate vahistamised, sõltumatu valimisvaatluse keelamise ning opositsiooni võimaluste pisendamise teha vaba agitatsioonitööd oma sõnumite edastamiseks,“ selgitas erakonna positsiooni Karin Kaup Lapõnin.

Eesti valitsus peab näitama initsiatiivi ja kokku kutsuma Valgevene teemalise ÜRO Julgeolekunõukogu eriistungi ja tegema seda võimalikult kiiresti. Samuti tuleb kõigil rahvusvahelise suhtluse areenidel – nii ÜROs, Euroopa Nõukogus, Euroopa Liidu Nõukogus, OSCEs, Euroopa Parlamendis kui ka suhtluses Euroopa Komisjoniga esitada selged seisukohad, mis nõuavad vägivalla lõpetamist Valgevenes, süümevangide ja poliitilistel motiividel vahistatud inimeste vabastamist ning vabade ja demokraatlike valimiste korraldamist. Välisministril tuleb viivitamatult kutsuda välja Valgevene suursaadik.

„Meil on 7 Euroopa Parlamendi saadikut, kellele on antud mandaat inimeste vabaduste eest seismisel Euroopa tasandil. Täna on neil võimalus oma mandaati realiseerida kaitstes nii sõnades kui tegudes Valgevene inimeste vabadust. Suvepuhkus on läbi, ootame Euroopa saadikutelt kiiret ja sihikindlat tegutsemist,“ lisas Karin Kaup Lapõnin.

Oleme solidaarsed Valgevene rahvaga.