Erakond Eesti 200 kiidab heaks Euroopa Komisjoni kliimaprogrammi, mis asetab Euroopa globaalsesse juhtpositsiooni, näidates maailmale väljapääsu üha süvenevast kliimamuutuste põhjustatud elukeskkonna kriisist. Samas nõuab see Eesti valitsuselt ambitsioonikamat plaani ja julgeid otsuseid, mida siiani tehtud ei ole.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on Euroopa Liit valinud kliimaprogrammi heaks kiites õige tee. “Lõputult pead liiva alla peites süvenevad vaid kliimamuutustest tingitud probleemid. Euroopa Liit on tegemas otsustavaid samme, mida saab ainult toetada, sest kliimapoliitika kõnesid on peetud juba liiga pikalt,” sõnas Kallas.
Kallase sõnul peab Eesti valitsuse plaan kliimaprogrammi elluviimisega olema seni tehtust oluliselt ambitsioonikam. “Eesti ei saa siin olla sabassörkija, vaid me peame olema eestvedajad ringmajanduse ja rohetehnoloogiate arendamise ning nende kasutuselevõtu vallas,” märkis Kallas.

Eesti 200 peab oluliseks, et Eesti valitsus võtaks raudtee elektrifitseerimise plaanis uue suuna vesinikutehnoloogia rakendamiseks ja suunaks sinna ka EL kliimakavast vajalikke ressursse. Eesti jaoks on ülioluline ka kiire edasiliikumine Rail Balticu projekt arendamisel. See peab täna olema valitsuse absoluutne prioriteet, selleks et meil oleks tagatud kiire maismaatransport Euroopa südamega ja meie lähimate partneritega. Prioriteediks peab saama ka inimeste elamute ja ühiskondlike hoonete kliimasõbralikuks ümberehitamine, milleks on kliimakavas ka rahalised vahendid ette nähtud. Eesti huvi on ehituse valdkonnas kodumaisele kliimasõbralikule ehitusmaterjalile eeliste tegemine ja selleks tuleb edaspidi ehitada ühiskondlikke hooneid Eesti puidust. Nii toetame rohepööret väärindades maksimaalselt puitmaterjali, tagame maapiirkondade inimestele parema elujärje ja parema maksulaekumise riigieelarvesse.

Eesti 200 majanduspoliitika töögrupi juhi Joakim Heleniuse sõnul võib Eesti õigete sammude korral saada sellest protsessist märkimisväärset majanduslikku kasu. “Meie madal asustustihedus, pikk rannajoon, mis pakub erakordset potentsiaali tuuleenergia jaoks ja ettevõtlik elanikkond on näited võimalustest Eesti jaoks, mis annavad Eestile suhtelise konkurentsieelise Euroopa Liidus, et olla võitjate seas majanduse ümberkorraldamises jätkusuutliku tuleviku nimel. Kliimakava kriitikutel ei ole õigus, sest võetud suund pigem mängib võimalused kätte Eesti majandusele, sest kliimavaenulik eksport läheb maksustamisele ja meie majandusressursside väärtus tõuseb,” rõhutas Helenius. Helenius lisas, et väga oluline on Eestil seista oma lennunduse arengu eest ning võidelda seal välja erandeid, kui seda veel tehtud pole. Samaväärselt oluline on tagada, et rohepööre uut ebavõrdsust inimeste sissetulekutes ja heaolus ei tekitaks, sest eelmiste suuremate majandusreformide tagajärjel lõhestunud ühiskonnaga on meil tänagi keeruline edasiviivaid otsuseid teha.