Peame oluliseks, et iga Eesti pere saab täita oma unistuse, kus kolm või neli last poleks enam erand. Aitame eemaldada sellelt teelt sotsiaalmajanduslikud tõkked.

Soodustame riigi poolt lasterikaste perede kuvandi edendamist, väärtustame nii lasterikkaid emasid kui ka isasid ning ettevõtteid, kes toetavad oma tegevuses lasterikkaid peresid.

Võimaldame puudega lastel elada neile võimetekohast täisväärtuslikku elu, toetades nende arengut ja haridust.

Märkame üksikvanemaid, kes on jäänud hätta laste kasvatamisel. Ühegi sellise lapse areng või haridustee ei tohi kannatada. Riik tuleb appi.

Pöörame enam tähelepanu vaimsete haiguste, sh sõltuvusprobleemide vähendamisele ühiskonnas, kaitstes eelkõige sellistes peredes kannatavaid lapsi. Abivajaduse korral peab abi olema kiire ja asjakohane.

Nutipõlvkond on toonud mure laste liikumisharjumuste pärast. Toetame meetmeid, mis soodustavad noorte kehalist arengut läbi spordi ja liikumise. Terves kehas terve vaim.