Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil Tuulelohe lend arutletakse täna selle üle, millise erakonna plaanid pakuvad tööandjate suurimatele murekohtadele parimaid lahendusi. Liidu volikogu juhi Kai Realo tööturu-alane ettekanne kinnitas, et kõige enam pakub neid Eesti 200 programm.
„Eesti 200 majandusprogrammi koostamise juures oli ligi 50 ettevõtjat, kelle murede ja ettepanekute põhjal programm sündis. Me teadvustame endale, et riigieelarve koosneb peamiselt ettevõtjate makstud maksudest ning Eesti inimeste heaolu sõltub otseselt siinsete ettevõtete käekäigust. Uus valitsus peab hakkama uuesti Eesti ettevõtjaid usaldama ja lõpetama nende segamise ja ülereguleerimise,“ ütles Eesti 200 juhatuse liige Priit Alamäe.
Tõsise töökäte puuduse leevendamiseks peab Eesti 200 hinnangul olema praeguse täistööhõive situatsioonis ajutiste töölubade alusel võimalik Eestis töötada kõigil inimestel, kes seda soovivad ja teevad seda seaduslikult, tasuvad maksud Eesti riigikassasse ning respekteerivad meie kombeid ja kultuuri. Tippspetsialistide palkamise lihtsustamiseks peame vajalikuks seada sisse sotsiaalmaksu lae kolmekordse keskmise palga tasemel.
Seoses rahvastiku vananemisega on juba täna selge, et tulevikus peavad inimesed töötama kauem. Eesti 200 soovib kõigist tööjõumaksudest vabastada pensioniealiste inimeste sissetuleku kuni tuhande euroni, et muuta vanemate inimeste kaasamine atraktiivsemaks tööandjatele ning võimaldada inimestel väärikalt endale elatist teenida.
Eesti 200 näeb Eestit peakorterite maana, mis tähendab, et Eesti riigi majandust iseloomustaksid tugevad rahvuslikul kapitalil põhinevad globaalsed ettevõtted, kelle peakorter on Eestis. Selleks on vaja leppida kokku agressiivses välismajanduspoliitikas, millega toetatakse oma rahvuslikke tšempione, tagatakse suurem kapitali kättesaadavus ja vajalikud ühendused maailmaga ning parendatakse ärikeskkonda.