Erakond Eesti 200 kiitis tänasel juhatuse koosolekul heaks seisukohad, millega vaktsineerimisel tuleb kehtestada jõuline plaan, mis võiks olla vaktsineerimise Eesti tee. Ettepaneku kohaselt tuleb koheselt leida võimalused lisavaktsiinide hankimiseks ning vajadusel selleks kaasata ka erasektor. Vaktsineerimise ladusamaks korraldamiseks peab riik võtma kasutusele kõige kaasaaegsemad digilahendused. 

Eesti 200 juhatuse liikme Karin Kaup Lõpinini sõnul ei ole riik täna ladusa vaktsineerimisega hakkama saanud. Lisaks peamisele probleemile, milleks on vaktsiinide tarneraskused, oleme vaktsineerimise korraldamisel silmitsi ka e-riigi võimaluste mitte ära kasutamisega. “21 sajandil ei peaks kaasaaegses digiriigis olema vaktsineerimine korraldatud Exceli tabelite kaudu, mida eesliinitöötajad sisestavad lisaks käsitsi. Eesti ei saa endale selle kriisi seljatamisel lubada eelmisest sajandist pärit bürokraatiat,“ rõhutas Kaup Lapõnin.

Kaup Lapõnini sõnul on hea, et valitsus on kuulanud teadlasi ja eksperte. Samas on Kaja Kallase valitsus olnud saamatu justnimelt pandeemiavastase võitluse elluviimisel. “Juhtimine on olnud kaootiline. Meie probleem ei ole selles, et teadlased ja eksperdid oleksid midagi mööda pannud või kahe silma vahele jätnud. Meie probleem tulened sellest, et riigijuhtimine on olnud saamatu. Ja see on juba mitte viroloogiline, vaid poliitiline probleem,” tõi Kaup Lapõnin välja tänase kriisi lahendamise peamise valupunkti.

Lähtuvalt praegusest ülikriitilisest olukorrast koroonaviiruse ohjeldamisel ning sellest, et Euroopa Liidu lahendused vaktsiinihangetel on olnud kohmakad ja aeganõudvad, pakub Eesti 200 välja vaktsineerimise Eesti tee, mis koosneb ennekõike Eesti huvidest lähtuvatest seitsmest punktist:

  • Näha kohese lisaeelarvega ette vahendid selleks, et Eesti saaks turult hankida lisavaktsiine.
  • Kaasata kriisi lahendamisse eraettevõtted. Anda õigus apteekidele hankida ja turustada Euroopa Liidus lubatud vaktsiine.
  • Rääkida kiiresti läbi lähinaabritega lisavaktsiinide ostu üle, et suurendada ostujõudu.
  • Vaktsineerimise ladusaks korraldamiseks tuleb kasutusele kõik meie riigi käsutuses olevad digilahendused ja teha vajalikud seadusemuudatused.
  • Tekitada järjekord vaktsiini saajatest, et vaktsineerimine sujuks ladusalt. Selleks tuleb meditsiinitöötajad tuleb vabastada logistiliselt tööst ja vaktsineerimine peab toimuma ka nädalavahetuseti.
  • Kui vaja, ning olemasolevate perearstide kabinettidest jääb puudu, siis korraldada telgid tänavatele, kus saab turvaliselt ja mugavalt vaktsiini teha.
  • Kiiresti viia sisse elektrooniline vaktsineerimispass, mida saaks kasutada siseriiklikult ja millest võiks välja kasvada rahvusvaheline standard.

Kiireks vaktsineerimiseks soovitab Eesti 200 viia sisse motivatsioonipaketi, mis näeb vaktsineerimisest keeldumise või sellest eemalehoidmise puhul ette soodustusi kui piiranguid. Nii tuleks vaktsineeritute puhul vähendada reisipiiranguid. Vaktsiinist keeldumise korral ei peaks raiskama aega veenmisele, kui aga inimene hiljem siiski vaktsiini soovib, siis tuleks selle eest ise tasuda.

Karin Kaup Lapõnini sõnul vajame ka tõhusat kommunikatsioonikampaaniat, mis aitaks tõsta ühiskonna motivatsiooni pandeemia alistamisel. “Kui valitsus on öelnud, et koroonapandeemiagatoimetulek on nende esimene prioriteet, siis sellest eesmärgist tuleks neil ka oma tegevustes lähtuda. Selgrootus ja otsusekindluse puudumine võib praeguses olukorras tähendada suuri, võimalik et ka korvamatuid kaotusi, “ tõi Kaup Lapõnin välja otsusekindla käitumise hädavajalikkuse.