Erakond EESTI 200 pidas 10.oktoobril, 2020 erakonna üldkogu, kus lisaks juhatuse ja esimehe valimistele kinnitati ka uus vaid kaheleheline programm.

Uus programm sisaldab endas kolme põhiväärtust, millega erakond kompromisse tegema ei lähe ehk Eesti 200 on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond.

„Me seadsime endale ülesandeks luua teistest erakondadest erineva programmi, mis mahub ära paarikümne lehe asemel kahele lehele ja mis räägib meie unistustest ja meie väärtustest ja pole täis lennuvõimetuid lubadusi,“ selgitas programmijuht ja Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.

Programmis on eriti tugevalt väljatoodud teemad nagu noored, personaalne riik, üleminek uuele majandusmudelile, keel ja kultuur, keskkond, demokraatia ja võrdse kohtlemise olulisus.
„Eesti 200 on ainuke erakond, kes oma programmis ütleb välja, et samasoolised paarid peavad saama abielluda. Me peame olema avatud uute ideedele. Me peame olema avatud maailmale. Suletud ja ksenofoobses riigis ei taha keegi elada,“ lisab Reinaas.

Eesti 200 uus programm kinnitati üksmeelselt kohal viibinud liikmete poolt 10. oktoobril Kai Kultuurikeskuses erakonna üldkogul.

Täisteksti programmist leiab siit

Lisainfo:
Marek Reinaas
Tel: 56 217 091