Riigikogu jättis kasutamata võimaluse võtta käesoleva aasta lisaeelarvega maha.
raiesurve riigimetsas, millise ettepaneku tegid parlamendile ligi 2000 vastavale
rahvaalgatusele alla kirjutanud inimest.

Rahvaalgatuse autori, Eesti 200 juhatuse liikme Margot Roose sõnul oli Riigikogul ideaalne
võimalus rahvaalgutuse ettepanekut arvestada, sest lisaeelarve muudatusettepanekute teise
lugemise ajaks oli algatus neil laual. “Oleme pettunud, et paljude eestlaste südamel olevat
metsateemat ei peetud isegi arutluse vääriliseks ja koalitsioonileppes lubatud raiesurve
vähendamine lükati taaskord tulevikku,“ märgib Roose.

Roose sõnul on raiesurve vähendamise vajadust riigimetsades, lisaks metsade eest
võitlevatele kogukondadele, kinnitanud ka praegune valitsus.

“Selle teostamiseks tuleb riigil vähendada omanikutulu ootusi ning anda RMK-le suunised
keskenduda veelgi enam loodushoiule. RMK peab esindama parimal moel ühiskonna ootusi
meie metsade rolli osas tulevikus. Mõistame et RMK toimetab nõukogu suunistest ja
metsaseadusest lähtuvalt, ning seega on ümberkorraldusteks vaja muuta poliitilist sisendit,“
rõhutas Roose.

Eesti 200 andis rahvaalgatusena kogutud 2000 allkirja, ettepanekuga et riik loobus RMK-le
dividendieesmärkide seadmisest, Riigikogule üle märtsikuu lõpus.