Marek Karm, Noor Eesti 200 juhatuse liige

Riigieelarve eelnõu avaldamisega samal ajal tegi peaminister ka üleskutse maksudebatiks. Väga vinge algatus, mis väärib täiesti teist lähenemist ja vähem vanade, läbi vaieldud mõtete taasesitust. Arvestades seda, et suur osa noori jätkab pärast keskkooli õpinguid, ent on ka hulk väga noori tööturule siirdujaid, tuleks tulumaksumääraks kehtestada kuni 20aastastele 0%, 21- kuni 25aastastele 5% ning 26- kuni 30aastastele 10%. Miks just sellised astmed ja sellised maksumäärad? Lihtne loogika ütleb, et mida nooremalt tööga alustada, seda suurema tõenäosusega on noorel madalam kvalifikatsioon, mille tõttu on ka tõenäoliselt väiksem sissetulek.

Loe edasi.