Täna otsustasid erakond Eesti 200 liikmed ja advokaadibüroo Emeraldlegal asutada poliitilise kiusamise vastase fondi, mille eesmärk on pakkuda juriidilist nõu ja tuge inimestele, keda riigi või kohalikul tasandil on ebaõiglaselt koheldud ja kiusatud.

Poliitilist kiusamist ja poliitilise mandaadi kuritarvitamist alluvate suhtes esineb Eestis viimasel ajal üha rohkem. Üks fondi algatajatest Lauri Hussar toob välja kaks kõige värskemat juhtumit:“ Nii kantsler Lemetti vallandamine kui Viimsi vallas ebaõnnestunud koolidirektori lahtilaskmine on mõlemad poliitilise kiusamise juhtumid, mis on lähtunud poliitilisest omakasust ja omavolist“.

Idee autor Marek Reinaas leiab, et inimesed, keda ebaõiglaselt koheldakse on suurema ja tugevama vastu tihti hädas. „Nad vajavad kiiret juuridilist nõu kas tegu võib poliitkiusamisega. Nad vajavad ka nõu avalikkusega suhtlemisel, sest tihti avalikustamine aitab.  Ning kui juba kohtusse minnakse siis finantsabi, sest kohtutee võib minna kalliks,“ märgib Reinaas.

Emeraldlegal advokaadibüroo vandeadvkoaat Robert Sarv, kes on tuntust kogunud oma laimuvastase ühiskondliku tegevusega, on veendunud, et poliitiline kiusamine võib olla rohkem levinud, kui me arvata oskame.: „Poliitiline kiusamine tekitab ebaõiglust. Ebaõiglus tekitab viha. Viha tekitab nördimust. Nördimus tekitab ükskõiksust. Me ei taha elada ükskõikses ühiskonnas, me tahame elada ühiskonnas, kus maksab õigus ning hea tahe.“

Kõik, kes tunnevad, et nad on sattunud poliitilise kiusamise ohvriks, siis olete lahkelt oodatud sellest esialgu fondi asutajatele teada andma. Lähiajal avaldavad osapooled algatusest täpsemat informatsiooni, soovitusi ja juhiseid.

Esimesed annetused fondi on teinud Eesti 200 liikmed. Kutsume üles ka kõiki kodanikke, kelle jaoks õigusriigi eest seismine on oluline, annetama advokaadibüroo sihtotstarbelisele erikontole.

Saaja: Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜ
Konto nr: EE607700771004334014
Selgitus: Poliitkiusamine

Kogutud sihtkapital antakse üle asutamisel olevale MTÜ-le.

Marek Reinaas. Foto: Karin Kaup Lapõnin