Erakonnaga Eesti 200 liitus puudega inimeste pikaaegne eestkõneleja ja sotsiaalministeeriumi peaspetsialist Tiia Sihver, kes asub ühtlasi Eesti 200 varivalitsuses kandma sotsiaalministri rolli.

„Olen puudega inimene, kes peab analoogselt teistega esitama lõputult taotlusi erinevates asutustes, läbima rohkeid hindamisi ja lisaks tuleb kõike kogu aeg tõendada ja tõestada – seda selleks, et olla võrdväärne ja iseseisev. Mul on olemas kindel veendumus, et seda kõike saab teha lihtsamalt ja suure bürokraatiata. „Ühe ukse poliitika“ on üks Eesti 200 keskseid visioone ning ma olen valmis aitama seda sisustada ja ellu viima,“ ütles Sihver.

Sihveril on Tallinna Ülikoolist sotsiaaltöö magistrikraad ning ta töötab sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialistina. Lisaks on ta töötanud mitmetes ametites avalikus ja kolmandas sektoris, mis on olnud seotud puudega inimeste teenuste või rehabilitatsiooniga. Sihver on üks Eesti tuntumaid puudega inimeste eestkõnelejaid ja oli tänavu aprillini kokku 14 aastat MTÜ Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu juhatuse liige.

Erakonna Eesti 200 eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna kõigile Eestis elavatele inimestele.