Erakonnaga Eesti 200 liitus Joel Jesse, kes on tegelenud viimased kümme aastat Harju maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja ruumilise planeerimisega ning on täna Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor.

Tema töö on tagada Harju maakonna tasakaalustatud areng, mis arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

„Ma liitusin Eesti 200-ga, sest soovin, et kogu Eesti arengu eesmärgid ning ruumiline planeerimine oleks pikaajaline. Läbi selle saame kujundada endale kvaliteetse ja inimeste soovidega arvestava elukeskkonna, kus oleks hea elada nii meil kui ka tulevastel põlvedel,“ selgitas Joel Jesse. Märksõna, mida ta peab tuleviku Eestis oluliseks ja mis on erinevate arengudokumentide koostamisel tugevalt üles kerkinud ja mida toetab rahvusvaheline praktika ning ajaloolised kogemused, on transport – kiired, mugavad ja keskkonnasäästlikud ühendused – nii maakondade kui riigi siseselt ja vähem tähtsad pole ka rahvusvahelised ühendused.

Joel Jesse on pärit Mustamäelt, kus lõpetas 1999. aastal Tallinna 54. Keskkooli. Enne ülikooli astumist läbis kohustusliku ajateenistuse. Ajateenistusest tulles alustas ta õpinguid ning 2005. aastal lõpetas edukalt Tallinna Tehnikakõrgkooli transport ja logistika erialal. Tänaseks on ta tegelenud peaaegu 10 aastat Harju maakonna tasakaalustatud arengukavandamise ja ruumilise planeerimisega (nt Harju maakonna arengustrateegia, Harju maakonnaplaneering 2030+, Rail Baltic raudtee asukohavalik, Via Baltica I klassi maantee asukohavalik Ääsmäelt edasi, Tallinn-Helsingi püsiühenduse tasuvusuuringud jne). Ühtlasi omab ta töökogemusi ka ettevõtlusvaldkonnas.