Poliitiline liikumine Eesti 200 edastas täna riigiprokuratuuri avalduse kontrollida, kas valitsuse jagatava nn katuseraha näol võib olla tegemist korruptiivse käitumisega. Eesti 200 hinnangul tuleks katuserahade jagamine sel kujul lõpetada, sest see protsess ei ole piisavalt läbipaistev.

Et lisaks suuremale eesmärgile on Eesti 200 ettevõtmises omajagu ka kampaaniahõngu, näitab asjaolu, et liikumine saatis ajakirjanikele eraldi kutse täna sündmuse – riigiprokuratuuri avalduse viimise – kajastamiseks.

«Ilmselgelt Eesti ei taha olla banaanivabariik, kus võimule sattunud inimesed hakkavad oma suguharudele ja hõimudele raha jagama,» sõnas Eesti 200 liige Igor Taro riigiprokuratuuri ette kogunenud ajakirjanikele. Ta lisas, et avalikku võimu teostatakse alati avalikes huvides ja Eesti 200 soovib, et sellest peetaks kinni.

«Me peame sellele asjale piiri panema enne kui me näeme, et see asi läheb täiesti käest ära. Kui me kümne aasta pärast näeks kümme korda suuremat summat, siis ma arvan, et mitte keegi ei taha sellist perspektiivi Eestile,» lisas Taro.

Kas Eesti 200 teguviis ei tundu asjaosalistele endile valimiseelse kampaaniana? «Meie lihtsalt tegutseme vastavalt oma ettepanekule, me viime selle avalduse prokuratuurile. Me me ei ole sundinud siia kedagi jõuga tulema.»

«Keegi peab need sammud astuma, et see küsimus saaks tegelikult korraliku nii moraalse kui ka juriidilise hinnangu,» lisas Taro.

Pärast seda, kui selgus, et valitsus on riigieelarvest üle 25 miljoni euro nn katuserahaks laiali jaganud, otsustas Eesti 200 paluda riigiprokuratuurile avalduse, kas sellise otsuse näol võib tegemist olla ametiisikute toimingupiirangu rikkumise ja korruptiivse käitumisega.

«Tegemist on kahetsusväärse pretsedendiga Eesti ajaloos. Mitte kunagi varem pole valitsus sellisel moel ja sellises ulatuses oma erakonnakaaslasi valimiseelsel aastal toetanud. See on massiivne valimistulemuse mõjutamine riigi raha eest. Narva keskerakondlaste kaasus on selle korruptsioonijuhtumi kõrval tühi-tähi,» kirjeldas Taro.

Avaliku informatsiooni põhjal on kõnealune otsus sündinud koalitsioonierakondade liidrite väga kitsas ringis ning Taro sõnul annab see valitsuse katuserahale toimingupiirangu rikkumise tunnused ning seda võib võrrelda teiste kaasustega, kus endaga seotud juriidilisele isikule toetuse andja mõisteti toimingupiirangute rikkumises süüdi.

«Kui seni on katuseraha jagamine olnud vaieldav parlamentaarne traditsioon, siis antud juhul langetasid vastava otsuse koalitsioonierakondade juhid. Eraldades raha oma erakonnakaaslastele on erakondade juhid, kes on ühtlasi oma poliitiliste mittetulundusühingute juhatuse liikmed, pannud toime toimingupiirangu rikkumise. Selle asja nimi on poliitiline korruptsioon,» ütles Taro.

«Miljonite eurode suunamine oma erakonnakaaslastele on Eesti jaoks väga halb pretsedent ja see peab saama kiire õigusliku ning moraalse hinnangu. Paljud elupäästvad teenused jäävad rahata, aga täna jagati poliitikute suva järgi miljoneid eurosid endaga seotud organisatsioonidele. Selline tegevus riivab halva valitsemispraktika näol kõikide kodanike õiglustunnet ning ei saa jätkuda,» lisas Taro.

Eesti 200 hinnangul tuleks katuserahade jagamine sel kujul lõpetada, sest see protsess ei ole piisavalt läbipaistev. Oma ettepanekud olukorra lahendamiseks esitab Eesti 200 uuel nädalal.

Autorid: Allikas: Postimees

https://poliitika.postimees.ee/6420095/video-ja-galerii-eesti-200-esitas-prokuratuurile-avalduse-uurimaks-katuserahade-jagamist