Erakonda Eesti 200 kuuluvad ettevõtjad asutasid Ettevõtjate ühenduse, mille eesmärgiks on esindada ettevõtjate huve ning koondada ettevõtlusega tegelevaid inimesi erakonna sees ning väljastpoolt.

Eesti 200 Ettevõtjate ühenduse esimeheks valiti Tarmo Tamm, kes on seotud Thermory AS alustamise ning arendamisega ja senini tegev Arcwoodi liimpuidu tehase arendajana.

Tarmo Tamme sõnul asutati ühendus põhjusel, et ettevõtjate hääl oleks ühiskonnas paremini kuulda, ning et pakkuda lahendusi, kuidas riik saaks majanduses teha kaugelevaatavaid otsuseid.

„Ettevõtjaid teeb murelikuks ettevõtjate ebavõrdne kohtlemine. Raha on Eesti riigil rohkem kui kunagi varem, ometigi ei kasutata seda strateegiliselt pika vaatega ette investeeringute tegemiseks, mis riigi tulusid tulevikus suurendaksid, vaid esiplaanile seatakse tänased erakondlikud poliitilised huvid,“ selgitas Tarmo Tamm.

„Eesti 200-s on palju erasektori inimesi, kes tegelevad igapäevaselt ettevõtlusega ning omavad selget ettekujutust sellest, millist ettevõtluskeskkonda on Eestis vaja arendada. Me oleme hetkel majanduskriisis ja nutikatest ettevõtlust toetavatest otsustest sõltub see, kas me tuleme sellest kriisist välja tugevamatena,“ selgitas Tarmo Tamm.

Kui oled huvitatud ühendusega liituma, pane end kirja SIIN

Lisainfo:
Tarmo Tamm
ettevotjad@eesti200.ee