Erakonna Eesti 200 juhatuse koosolekul valiti erakonna aseesimehed, kelleks on Liina Normet ja Meelis Niinepuu.

„Liina ja Meelis on mõlemad ettevõtjad ning neil on kõik vajalikud omadused ja oskused, et selles ülimalt pingelises ajaraamis Eesti 200-ga edukas valimiskampaania läbi viia. Algab kibekiire töö, sest me teame, et Eestis on väga palju inimesi, kes hoolivad Eesti tulevikust ja tahavad näha visioone, mis ulatuvad kaugemale kui nelja-aastane valimisperiood. Meie ülesanne on oma ideed kõigi nende inimesteni viia,“ ütles Eesti 200 juht Kristina Kallas.

Liina Normeti sõnul on ta tervisevaldkonnas töötades juba pikka aega tundnud, et Eesti meditsiinisüsteem vajab põhjalikke muutusi. „Kui nägin oma igapäevatöös, et rasedate nõustamine peaks olema paindlikum ja põhjalikum, asutasin selleks ämmaemanda nõuandetelefoni, mis on tänaseks nõustanud peaaegu 50 000 naist. Näen, et süsteemseid muutusi on vaja teha väga paljudes Eesti elu valdkondades ja olen valmis nende muudatuste realiseerimiseks taas ise käed külge panema. Kui me ise ei tee, siis tehakse meie eest,“ sõnas Normet.

Meelis Niinepuu on 12 riigis tegutseva juhtimiskonsultatsiooniettevõtte Civitta asutaja ja Eesti Mälu Instituudi nõukogu esimees. „Eesti ühiskond soovib elukutseliste poliitikute asemel näha parlamendis arste, õpetajaid, insenere ja teisi oma eriala spetsialiste. Eesti 200 uue juhatuse koosseis peegeldab seda ühiskondlikku ootust väga hästi ja kindlasti jõuab see põhimõte ka meie valimisnimekirjadesse,“ ütles Niinepuu.

Eesti 200 on erakond, mille põhisõnum on, et Eesti riigil on ummikusse jooksmise vältimiseks vaja vaadata kaugemale kui nelja-aastane valimisperiood ja hakata rakendama pikka plaani, mis tagaks riigi jõukuse, ühtsuse, eesrindlikkuse ja efektiivsuse ka tulevikus.

 

 

 

 

 

Вице-председателями «Ээсти 200» стали Лийна Нормет и Меэлий Нийнепуу

 

Вице-председателями «Ээсти 200» на состоявшемся сегодня собрании правления партии были выбраны Лийна Номрет и Меэлис Нийнепуу.

«Оба – Лийна Нормет и Меэлис Нийпепуу – предприниматели, оба обладают необходимыми навыками, чтобы в столь сжатые сроки подготовить и провести избирательную кампанию «Ээсти 200». Мы начали интенсивную работу, поскольку знаем, что в Эстонии очень много людей, кому небезразлично будущее страны, кто хочет видеть план более долгосрочный, нежели на ближайший избирательный срок. Наша задача – донести наши идеи до этих людей», – сказала лидер «Ээсти 200» Кристийна Каллас.

По словам Лийны Нормет, долгое время проработавшей в системе здравоохранения, необходимость кардинальных изменений в системе назрела уже давно. «Видя, что консультирование беременных должно быть более основательным и гибким, открыла линию телефонного консультирования. На сегодняшний день мы проконсультировали около 50 тысяч женщин. Системные изменения необходимы в очень многих сферах жизни, и я готова снова приложить приложить усилия для реализации этих изменений. Если не сделаем мы, то сделают за нас», – сказала Нормет.

Меэлис Нийнепуу является основателем консалтинговой компании Civitta, действующей в 12 странах и председателем совета Института исторической памяти Эстонии, членом правления Rail Baltic Business Network. «Вместо политиков по призванию наше общество хочет видеть в парламенте профессионалов своего дела – врачей, учителей, инженеров и других представителей своих профессий. Состав правления «Ээсти 200» очень хорошо отражает это желание, и данный принцип, безусловно, ляжет в основу составления наших предвыборных списков», – сказал Нийнепуу.

Основным принципом «Ээсти 200» является долгосрочное планирование, являющееся предпосылкой успешного развития и эффективности государства.