Eesti 200 rahvaalgatus, mis taotleb, et koolikogukonnad oleksid kaasatud koolijuhtide ametisse nimetamisse ja ametist vabastamisse, on viie päevaga kogunud üle 550 allkirja. Rahvaalgatus on saanud palju toetavat tähelepanu haridusvaldkonna organisatsioonidelt.

Eesti 200 loodab vajalikud 1000 allkirja kokku saada järgmise nädala jooksul, et suunata algatus aruteluks Riigikogus.

“Koolide halduskogude seisukoha arvestamise vajadus kaitseb ka vallajuhte endid soovi eest rakendada teerullipoliitikat. Loomulikult võiks eeldada, et kohalikud juhid kasutavad tervet mõistust, et mitte kogukonnaga konflikti minna, kuid juhuks kui see ei osutu võimalikuks, ongi koolikorralduses tarvis tasakaalustavaid hoobasid,” sõnas algatuse üks autoritest Lauri Hussar.

Eesti 200 algatas 11. jaanuaril allkirjade kogumise kampaania selleks, et Riigikogu asuks arutama koolijuhtide valimise protseduuri. Algatajate eesmärgiks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus nii, et koolikogukonnal oleks õigus otsustada kooli puudutavaid suuri küsimusi, eelkõige koolijuhi tööle võtmist ja vallandamist.

Anna sinagi oma allkiri siin.

Foto: Karin Kaup Lapõnin