RMK puhkemetsade raiumise plaani saab peatada koheselt, kui Kaja Kallase valitsus viiks esitatud lisaeelarvega ellu oma lubaduse vähendada RMK raiesurvet. Nimelt on eelmine valitsus pannud RMKle kohustuse täita riigikassat mahus, mida saab muuta ainult lisaeelarveseaduse muutmisega.

Eesti 200 juhatuse liikme Jaak Laineste sõnul on raiesrurve meie metsades ületamas loodusele ja inimkeskkonnale talutavat piiri. “Senini pigem kaugemates metsades toimuvad raied on jõudnud nüüd meie elu ja puhkepiirkondadesse, vähendades juba nii inimeste kodust elukvaliteeti, puhkesektori majandustegevuse tegevusvõimalusi. RMK lubadused leida osapooltele kompromisse kohalike kogukondadega on olnud kaugelt ebapiisavad, arutluskoosolekute asemel toimub heal juhul vaid teavitamine,” toob Laineste välja praeguse olukorra kitsaskohti.

Jaak Laineste sõnul peab valitsus reaalselt täitma koalitsioonileppes kokku lepitud plaani raiesurve vähendamiseks ning seda saab teha efektiivselt viivitamatu lisaeelarvega. “Seega tuleb lisaeelarvega leida reaalsed vahendid tekkiva augu kompenseerimiseks. Valitsuse lubadused ei tohi jääda vaid tühjadeks sõnadeks,” rõhutab Laineste.